Regulamin


„Wizualizacja i dowóz gratis”
Regulamin akcji promocyjnej PRO-BUD Daniel Święty

  •  Darmowa wizualizacja i dostawa przysługuje w razie jednorazowego zakupu przez klienta od Sprzedawcy produktów o łącznej wartości nie niższej niż 7.000,00 (siedem tysięcy) zł brutto, w przeciwnym razie Sprzedawcy za przygotowanie wizualizacji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500,00 (pięćset) zł brutto.
  • Gratisowa wizualizacja dotyczy produktów z oferty naszej firmy na potrzeby jej wykonania i wykonywana jest jednokrotnie w obrębie wybranego przez Klienta asortymentu.
  • Każda zmiana dokonana przez Klienta rodzaju asortymentu, koloru lub kształtu po przedstawieniu wizualizacji, z wyjątkiem jednej korekty przysługującej klientowi w ramach przedstawionej wizualizacji nieodpłatnie, traktowana jest jako odrębna praca , za której wykonanie Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500,00 (pięćset) zł brutto
  • Po zakończeniu prac nad wizualizacją, Sprzedawca przesyła Klientowi projekt w formie pliku elektronicznego JPG za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub przekazuje go na nośniku informatycznym udostępnionym przez klienta ,co klient potwierdza własnoręcznym podpisem. Możliwa jest również konsultacja w siedzibie naszej firmy.
  • Po wpłacie zaliczki przez  Klienta na poczet nabywanych produktów Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony przez Klienta asortyment jednorazowo, pod wskazany przez Klienta adres.
  •  Do zakupu produktów oraz zasad sporządzenia wizualizacji w ramach akcji „Wizualizacja i dowóz gratis”, odpowiednie zastosowanie znajdują „Ogólne warunki sprzedaży i wizualizacji ” obowiązujące u Sprzedawcy.
  • Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej  osobiście w punkcie sprzedaży znajdującym się w Wiśle przy ul. Głębce 15 oraz telefonicznie nr. tel. 509 122 609
  • Niniejszy Regulamin Sprzedawca udostępnia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży, na stronie www.pro-bud.biz lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.
  • Dowóz gratis do Klienta do 50 km od siedziby naszej firmy.
  • Akcja promocyjna „Wizualizacja i dowóz gratis” obowiązuje do jej odwołania przez Sprzedawcę.
Pomiar > Wizualizacja > Realizacja

kontakt


PRO-BUD Daniel Święty
43-460 Wisła
ul. Głębce 15

tel. 509 122 609
email: biuro@pro-bud.biz

ZAPRASZAMY
do naszego salonu w Wiśle
Pn-Pt 9:00-17:00
So nieczynne